Stoelendans in Woudenberg

,,Het lijkt wel een stoelendans", riep wethouder Marleen Treep tijdens de eerste commissievergadering van het nieuwe college op 19 juni. Aan de vergadertafel was er letterlijk geen plek voor een derde wethouder. Dat moet de oppositie en dan met name het CDA hebben aangesproken.

Het was een komische vertoning. Wethouder Pieter de Kruif en Marleen Treep dansten samen keer op keer heen en weer van de vergadertafel naar de tweede rij tussen de ambtenaren. De verwarring werd compleet toen ook nog ambtenaren aan de vergadertafel moesten aanschuiven om technische vragen te beantwoorden.

Wethouder Anita Vlam was de winnaar van deze stoelendans. Tijdens haar debuut in de Woudenbergse politiek hoefde zij haar stoel niet af te staan aan haar beide collega's. Met verve vervulde zij haar taak als portefeuillehouder Financiën en beantwoordde de kritische vragen van met name de oppositiepartijen.

Er had ook een stoelendans plaats gevonden onder de raadsleden. Bij de start van een nieuwe coalitieperiode wordt er een nieuwe indeling gemaakt aan de vergadertafel. De burgemeester wijst aan op welke nieuwe plek de politieke fracties mogen plaatsnemen. De coalitiepartijen CU, VVD en GBW zitten deze periode gebroederlijk naast elkaar. De door hen geformuleerde noodzakelijke chemie was absoluut merkbaar. Er werd druk onderling overlegd en gelachen.

Jhony Stalman (VVD) moet nog even wennen aan zijn nieuwe rol. In zijn ijver om als coalitiepartij het nieuwe college te beschermen, ging hij op de stoel zitten van de voorzitter van de commissie. Hij dacht Michel Hardeman (CDA) onterecht de les te lezen over diens vragen. Ook Elli van Oosterom (CU) zette als nieuw bakken fractievoorzitter haar beste beentje voor om haar partijgenoot en wethouder Marleen Treep te ondersteunen bij de kritische vragen over het tekort van 900.000 euro op het sociaal domein.

Michel Hardeman kreeg voor het eerst sinds zestien jaar een stoel aangewezen tussen de oppositiepartijen PvdA-GroenLinks en SGP. Het was niet alleen voor hem, maar ook voor de burgemeester onwennig. Bij de beantwoording van de door hem gestelde vragen was zij vergeten op welke plek hij na afloop van de stoelendans terecht gekomen was en keek de verkeerde kant in de zaal op. Het CDA zit niet in het college, omdat zij de stoelendans tijdens de coalitievorming hebben verloren. Zij waren het er niet mee eens dat er een stoel zou komen voor een derde wethouder, vanwege de extra kosten van 70.000 euro per jaar.

De stoelendans is nu gedaan, iedere partij heeft in de verkiezingen meer of minder stoelen veroverd. In de zomermaanden zal de vergaderzaal worden opgeknapt en na de zomer is er ook een stoel voor de derde wethouder….