Spoorzoekertje

Ik geef het je te doen: raadslid zijn in een gemeente met de omvang van Woudenberg. Je moet dan wel verstand hebben van enorm veel zaken, belangen in relationele jungles kunnen afwegen en ook nog kritisch blijven op datgene dat het college van B&W aan je voorlegt. Het raadsvoorstel over het verzoek om een éénmalige subsidiebijdrage van 35.000 euro voor de fundering van een nieuw verenigingsgebouw voor de buurtvereniging 't Spoor is hier een goed voorbeeld van.

 

Om te beginnen is het raadsvoorstel een spoorzoekertje. In het voorstel staat "wanneer u instemt met dit voorstel gaat het om een principebesluit op voorwaarde dat de buurtvereniging een sluitende begroting kan overhandigen met daarbij een huurovereenkomst met Schimmel waar het financiële belang van de gemeentelijke bijdrage is geborgd". Het raadsbesluit dat bij ditzelfde agendapunt aan de raad wordt voorgelegd, spoort echter niet met deze gestelde voorwaarde. De raadsleden hoeven alleen een besluit te nemen over het verlenen van subsidie en over de gestelde voorwaarden wordt niet gerept. Dat is niet verstandig. Zo schep je geen kader waarop jet het college als raad kunt afrekenen.

 

Verder is in het raadsvoorstel te lezen dat de buurtvereniging overeenstemming heeft over huren van een stuk grond van Hotel Schimmel voor het bouwen van een buurtgebouw. Het bouwen van een buurtcentrum op een fundering is iets totaal anders dan het plaatsen van portocabins op huurgrond, zoals voorheen het geval was. Je moet dan als raadslid ook lezen wat er niet staat: dat als je iets bouwt op de grond van een ander dat bouwwerk juridisch (door natrekking) toekomt aan de eigenaar van de grond. Schimmel in dit geval. Door een erfpachtconstructie of het vestigen van het recht van opstal en een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan dit voorkomen worden.

 

Zou de gemeente dit bedoelen met de voorwaarde dat er een huurovereenkomst met Schimmel moet komen waarin het financiële belang van de gemeente wordt geborgd? Maar als dat zo is, waarom staat dat dan niet in het raadsvoorstel en wordt het niet gewoon als ontbindende voorwaarde opgenomen in het raadsbesluit? Dat lijkt handig anders verdwijnt de gemeentelijke subsidie niet in de spreekwoordelijke bodemloze put, maar letterlijk in de grond van Schimmel. Navraag bij voorzitter Henk van den Berg van de buurtvereniging levert op dat op dit moment alleen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geregeld is.

 

Als je als raadslid het spoorboekje op deze manier gelezen hebt, dan heb je vervolgens nog de uitdaging om te gaan wegen of subsidie aan buurtverenigingen nou anders is dan de gemeentelijke steun om een sportpark in stand te houden. Daarnaast speelt de vraag hoe hoog het subsidiebedrag moet zijn. Ik geef het je te doen.