Samen werken aan mooi buitengebied

Ons mooie buitengebied maakt Woudenberg een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te leven. De agrariërs en de landgoedeigenaren zorgen al eeuwen voor dit mooie landschap. Dit is ontstaan door ontginningen in de Gelderse Vallei en wordt begrensd door de stuwwal uit de ijstijd van de Utrechtse Heuvelrug.

De vallei wordt doorsneden met beken met de kwaliteit van stromend water, historische lanen, elzensingels en houtwallen. Aan de hand van de geschiedenis en het heden stemmen we de ontwikkelingen voor de toekomst af. Heel concreet is dat te zien aan de ontwikkeling van woongebieden, waar begin oktober aan de Stationsweg de eerste werkzaamheden voor de nieuwe woonwijk Hoevelaar zichtbaar zijn.

Het grootste deel van de oppervlakte van gemeente Woudenberg is nog steeds buitengebied en het vitaal en leefbaar houden van dit buitengebied vraagt aandacht. Samen met Barneveld is onze wethouder De Kruif trekker van het plan van Foodvalley en Regio Amersfoort voor vrijkomende agrarische bebouwing. Vaak ontstaan al nieuwe functies als een zorgboerderij of recreatie.

Leegstaande bebouwing vormt een risico. In de anonimiteit van het buitengebied laten criminelen hun oog vallen op deze leegstaande schuren, kassen of huizen. Tegen contante betaling huren zij van de eigenaar en beginnen een wietplantage of productie van drugs. Wanneer de eigenaar eenmaal in zee gaat met deze criminelen is er geen weg terug. Dat aantrekkelijke bod van eenmalig contant geld blijkt een wurgcontract. Zo maakt de onderwereld gebruik van de diensten van de bovenwereld en raken deze twee werelden verweven.

De gemeenteraad heeft het plan 'Aanpak ondermijning' vastgesteld, met het buitengebied als aandachtspunt. We zien aan het achterlaten van drugsafval dat deze criminaliteit niet stopt bij de grens van onze gemeente. Om alle (agrarische) ondernemers en bewoners van het buitengebied bewust en weerbaar te maken tegen deze criminaliteit organiseren we donderdag 21 november samen met de Utrechtse Heuvelrug en LTO een informatieavond over veiligheid in het buitengebied. Bij Boerderij De Weistaar staat dan de ondermijningscontainer waar u alles leert over het herkennen en de gevaren van ondermijning bij cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs. Daarmee kan iedereen helpen bij de opsporing en het bestrijden van de gevaren die productie van en handel in drugs met zich mee brengen. Zo behouden we met elkaar ons mooie buitengebied.