Samen soep eten

Bij het woord 'duurzaamheid' dacht ik aan minder energiegebruik, zonne- en windenergie, hergebruik van afval, enzovoort. Bij het lezen van het programma 'Ontdek de wereld van duurzaamheid' ontdek ik dat dit ook zit in het samen dingen doen, zoals de Dorpssoep samen maken en opeten, omdat dit helpt bij de verduurzaming van relaties.

De 'huiskamer' van ons dorp, het Cultuurhuis, geeft bijna elke dag de mogelijkheid om even binnen te lopen, om wat te lezen of anderen te ontmoeten. Samen op Zondag, elke tweede zondagmiddag van de maand, is ook zo'n mooie gelegenheid voor ontmoeting voor alle inwoners, maar juist voor degenen voor wie de zondag een moeilijke dag is.

Duurzaam Woudenberg heeft samen met het Cultuurhuis een doorlopend programma gemaakt tot en met de Fairtradeweek begin november, over allerlei vormen van duurzaamheid. Net als de Coalitie Erbij, die Samen op Zondag organiseert, is Duurzaam Woudenberg een inwonersinitiatief.

Ook het Cultuurhuis wordt geheel 'gerund' door onze inwoners, waarbij de gemeente activiteiten subsidieert en eigenaar is van het pand. De samenleving is hier aan zet. Daar zie ik ook een vorm van duurzaamheid in, omdat die samenleving zich zo ook eigenaar voelt.

In het regeerakkoord lees ik een passage over ´Right to Challenge´, het recht op overname van taken van de gemeente door inwoners. Pas heeft onze gemeenteraad unaniem uitgesproken dat dit in Woudenberg mogelijk moet zijn.

Met elkaar constateerden we dat dit recht al lang opgepakt is door bijvoorbeeld het beheer van ons prachtige sportpark De Grift. En over duurzaamheid gesproken: in april van dit jaar werden daar 120 zonnepanelen in gebruik genomen. Ons advies aan de regerende partijen is om in Woudenberg te komen kijken hoe dat recht op overname al lang werkt en bestaat. Zo kan er een punt van de lange lijst van voornemens van het nieuwe kabinet worden afgevinkt.

Als burgemeester vind ik deze duurzame ontwikkeling van ons dorp prachtig. Ik hoop dat veel inwoners meedoen aan een of meer activiteiten van WAUW!denberg.

Wat een mooi moment aan het begin van de donkere dagen om je fietsverlichting te laten controleren in het Repaircafé.Zelf kom ik in elk geval bij de Dorpssoep zaterdag 28 oktober, want samen koken en eten is een bewezen goede formule om elkaar te ontmoeten.

Meer informatie over WAUW!denberg is te vinden op de website www.cultuurhuiswoudenberg.nl.