Regels in APV: lastig, maar noodzakelijk

Wat is het toch mooi dat in Woudenberg zoveel georganiseerd wordt voor inwoners en bezoekers. Bij het organiseren van een evenement komt altijd veel kijken en daarmee ook het navragen bij de gemeente wat de regels zijn om alles goed en veilig te laten verlopen.

Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die onze gemeenteraad elk jaar opnieuw vaststelt. Nieuwe wetgeving verwerken we en de ervaring met de regels in Woudenberg. Zo mogelijk schrappen we regels die overbodig zijn, want regels die je maakt, moet je ook handhaven.

Voor inwoners of organisaties die een evenement organiseren, voelen al die regels soms als lastig en belemmerend. Maar bedenk wel dat de APV een juridische verordening is met bijbehorend taalgebruik. In het kader van 'we kunnen het niet leuker maken, maar wel makkelijker' kunt u op de website een formulier voor een evenement invullen. Dan komt u er vaak achter dat een melding bij de gemeente al voldoende is. Voor grotere evenementen is een vergunning nodig die ook digitaal kan worden aangevraagd en waar het betalen van leges bij hoort.

Natuurlijk snap ik dat je enthousiasme om iets leuks te organiseren een koude douche krijgt als je zoveel vragen moet beantwoorden die ingewikkeld en ambtelijk lijken. Maar jouw leuke evenement betekent voor anderen misschien overlast. Daarom gebruiken we maar één keer per jaar het parkeerterrein bij het gemeentehuis voor het Nieuwjaarsfeest om de omwonenden niet te overvragen. Ook de parkeerplaats aan de Kennedylaan wordt om die reden één maal per jaar gebruikt voor de kermis.

Ook de veiligheid is een belangrijk onderdeel van het vergunningstraject. Als organisatie moet je zorgen voor EHBO en verkeersregelaars. Ervaringen met ongelukken bij evenementen in Nederland leveren vaak weer extra regels op. Lastig, maar tegelijk is veiligheid een belangrijke basisvoorwaarde om plezier te hebben bij een evenement. De burgemeester is verantwoordelijk voor het afgeven van vergunningen en helaas moet ik ook rekening houden met de dingen die fout kunnen gaan.

In het gemeentehuis helpen we u graag bij het aanvragen van een vergunning. Stel u vragen aan de gemeente aan het loket, via de mail, Twitter of op onze eigen Facebook-pagina. Eén van onze gemeenteraadsleden maakte mij erop attent dat er op een persoonlijke Facebook-groepspagina een vraag aan de gemeente werd gesteld over de leesbaarheid van de APV. Maar wij kunnen als gemeente technisch gezien niet reageren binnen een persoonlijke groepspagina en alle commentaren bijhouden.

Stel uw vragen of uit uw kritiek daarom graag rechtstreeks aan de gemeente via al die kanalen die er zijn. Of op de Facebook-pagina van de gemeente Woudenberg zelf, dat is voor iedereen zichtbaar. Dat geeft ons zicht op zaken die wij duidelijker moeten uitleggen. Want u als inwoner staat centraal voor de gemeente.