Projectontwikkelaar de baas

Is een stem tegen het bestemmingsplan Geerensteinselaan 39 van de oppositie een stem voor leegstand? Vindt de coalitie sociale huur wel belangrijk? Wordt er naar de pijpen van de projectontwikkelaar gedanst en had het college niet een actievere rol kunnen spelen bij het onderhandelingstraject?

Vanaf mijn perstafeltje luisterde ik naar het debat. Oppositie en coalitie/college stonden lijnrecht tegenover elkaar. Waar de oppositie in de reactie van Vallei Wonen niet bewezen ziet dat er echt alles aan gedaan is om die 20 procent sociale huurappartementen te realiseren, staan de coalitie en het college achter de projectontwikkelaar. Wethouder Pieter de Kruif benadrukte dat de gemeente er vanuit gaat dat twee serieuze partners serieus met elkaar gesproken hebben en ziet dit bewezen in de beantwoording van de projectontwikkelaar.

Nieuw voor mij was dat de wethouder het niet nodig vond om de gestelde vragen van de oppositie allemaal te beantwoorden. Zijn argument was dat er in de commissievergadering al nadrukkelijk gesproken is over de moverende redenen waarom de eis voor sociale woningbouw niet haalbaar is. Door die weigering werd het gevoerde proces en de rol van het college hierin niet duidelijk.

Ik vond dat onbevredigend en stelde na afloop van de vergadering de wethouder de vraag of het college nog eisen gesteld heeft. Ik wees hem op de actieve rol die andere gemeenten spelen in de onderhandelingen met projectontwikkelaars. De volgende dag reageerde de wethouder. ,,Wij hebben hierbij het belang van de transformatie van kantoor naar wonen en het tegen gaan van leegstand zwaarder laten wegen dan het stellen van extra voorwaarden en verplichtingen aan de projectontwikkelaar. Ook, omdat sociale huur volgens de projectontwikkelaar niet mogelijk was."

Dit betekent dat de projectontwikkelaar de baas is en bepaalt of huurders die een sociale huurwoning achterlaten bij Vallei Wonen voorrang krijgen. De wethouder heeft toegezegd aan de raad om hier nog wel over te gaan praten met beide partijen. De gemeente heeft ook geen invloed wanneer de appartementen na verloop van tijd zouden worden verkocht. Of over de huurhoogte. Dat is wat de wethouder betreft aan de projectontwikkelaar en is nog niet bekend bij het college. Zorgen bij de oppositie zijn dat de projectontwikkelaar direct met de huurprijzen aan de top van het middensegment van 710 tot 950 euro gaat zitten. Met een maximale jaarlijkse huurverhoging zal doorstroming vanuit sociale huur dan nog moeilijker worden.

De vraag is of dit project uniek is, doordat het om transformatie van een kantoorpand gaat. Of dat sociale woningbouw altijd 'moeilijk' is voor projectontwikkelaars. Alleen bij eigen grond heeft de gemeente de stimulans om voor sociale woningbouw lagere grondprijzen te vragen.