Praat mee over veiligheid in je buurt

Van dinsdag 29 oktober tot maandag 16 december is mijn agenda flink gevuld met bijeenkomsten in de verschillende buurten en wijken van Woudenberg. Dan gaan we met elkaar in gesprek over veiligheid en leefbaarheid in uw straat of buurt. Met uw kennis en ervaring verzamelen we ideeën en actiepunten, want wie weet er nu meer over wat er speelt in uw buurt dan u als buurtbewoner.

Voor de gemeenteraad is het een belangrijk punt om met de Woudenbergers in gesprek te gaan over hun veiligheidsgevoel. Want overlast dichtbij, in de straat of buurt waar je woont, is ingrijpend. In een buurtgerichte aanpak gaan we het gesprek aan over een veilige en sociale samenleving met respect voor en omzien naar elkaar. Bij elke bijeenkomst zijn naast politie en de BOA ook raadsleden aanwezig om te horen wat er speelt. Dit maatwerk per buurt sluit aan op de aanpak van het groen en de wegen, de verkeersveiligheid, maar ook op de inzet van het sociaal team en toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Ook voor de politie is wijkgericht werken een bekende aanpak, denk maar aan het woord 'wijkagent'.

Wat mij betreft komt er uit het gesprek met elke buurt steeds een soort top 2 of top 3 van zaken die aangepakt worden. Want een veilige leefomgeving doet iets voor onze kwaliteit van leven, geeft ontspanning en het gevoel van thuiszijn.

Niet alleen op buurtniveau zijn we bezig met veiligheid. Ook andere thema’s die gaan over veiligheid hebben onze aandacht. Zo is onlangs een avond gehouden voor Woudenbergse ondernemers over cybercriminaliteit met praktische tips over cyberveiligheid. Geen wachtwoord met allerlei tekens, maar een wachtzin van vijf woorden is bijvoorbeeld een makkelijke manier van betere beveiliging. En donderdag 21 november is er voor alle bewoners en ondernemers van ons buitengebied een avond over ondermijnende criminaliteit. Hierbij maken criminelen gebruik van diensten van de bovenwereld. Criminelen huren bijvoorbeeld een kassencomplex of schuur in het buitengebied voor hennepteelt, de productie van drugs, witwassen, maar ook fraude en arbeidsuitbuiting.

Ik vind het moeilijk om te benoemen wat belangrijker is. Ondermijning is voor veel mensen ver weg, terwijl een dagelijkse ergernis je leven kan beheersen. We zijn er niet met een avond over veiligheid, maar het is een mooie start om met elkaar in een fijne leefomgeving ergernissen bespreekbaar te maken en waar nodig zaken aan te pakken of te handhaven door BOA en politie.

Kom daarom meepraten over de veiligheid in uw eigen buurt.