Nieuwe raadsperiode is gestart

De glimlach van Mark bij het uitbrengen van zijn stem voor de gemeenteraad was voor mij het mooiste moment van de verkiezingsdag op woensdag 21 maart. U zag zijn foto in de krant van vorige week. Wat een doorzettingsvermogen om met zoveel beperkingen toch alle moeite te doen om zelf te gaan stemmen.

Daarnaast was ik blij met ons hoge opkomstpercentage van bijna 73 procent, vrijwel gelijk aan vier jaar geleden. Dit toont aan dat er een grote betrokkenheid van de Woudenbergers is bij ons lokale bestuur.

Om vier uur 's middags schrok ik even van de lage opkomst van dat moment, maar dat werd na die tijd ruimschoots goed gemaakt.

Dat betekende aan het eind van de middag en begin van de avond wel een wachttijd en lange rijen op verschillende stembureaus, maar er werd gebruik gemaakt van het stemrecht!

ZORGVULDIGHEID Bij het sluiten van de stembureaus begon vanaf 21 uur het wachten op de uitslag. In Woudenberg hebben we niet als doel om de snelste te zijn, maar vooral met rust en zorgvuldigheid te tellen en de uitslag te bepalen.

Hulde aan alle vijf stembureaus die aangevuld met extra tellers deze klus geklaard hebben. Om 23.15 uur was de voorlopige einduitslag bekend en was de ontlading van de spanning bij alle kandidaat-raadsleden zichtbaar. Hier was al die weken en maanden voor gewerkt.

RECHTMATIG Op vrijdagmorgen 23 maart werd de uitslag door het hoofdstembureau officieel vastgesteld. En op woensdag 28 maart stelde de 'oude' gemeenteraad vast dat de verkiezingen rechtmatig waren verlopen en dat de uitslag klopt.

Donderdag 29 maart is de nieuwe Woudenbergse gemeenteraad geïnstalleerd. Vijftien raadsleden die met uw stem het vertrouwen hebben gekregen om de gemeente de komende vier jaar te besturen.

Elk raadslid belooft bij het afleggen van de eed of belofte zich aan de Grondwet en alle andere wetten te houden. Ook verklaart elk raadslid op een integere manier verkozen te zijn, zonder het doen van beloften aan de kiezers of aannemen van geschenken en dat ook de komende vier jaar te doen.

FUNDAMENT Dit is een plechtige start van de raadsperiode, maar ook verbindend. Op deze belofte kunnen we elkaar aanspreken. Want betrouwbaar zijn en uw vertrouwen in de gemeente is het fundament van ons functioneren als overheid. Die democratische rechtsstaat verdient veel zorgvuldigheid.