Niet alleen ouderen eenzaam

'Alleenstaande ouder meest eenzaam', dit bericht trof mij afgelopen week. Mijn beeld was dat eenzaamheid bij oudere mensen hoort. Zeven procent van de Nederlanders voelt zich sterk eenzaam en leeftijd speelt daarbij geen rol.

Onder dertigers komt eenzaamheid net zo vaak voor als onder 75-plussers. Van de alleenstaande ouders bij wie nog kinderen thuis wonen, geeft zelfs 19 procent aan zich eenzaam te voelen.

Dat raakt mij, maar ik snap het ook. Als alleenstaande ouder is het moeilijk een sociaal leven te leiden. Na een scheiding valt een deel van je sociale netwerk weg. Je staat alleen in je verantwoordelijkheid voor je kinderen. Dat is zwaar en daarbij zijn er vaak ook financiële zorgen.

Eenzaamheid is van alle tijden en wat mooi dat in Woudenberg de Coalitie Erbij hier al zoveel jaren aandacht voor heeft.

Onze voortrekker Jeanine Schaling weet al jaren de weg naar het ministerie van VWS te vinden om met vooruitstrevende plannen financiële ondersteuning te krijgen.

ONTMOETING De Week tegen de Eenzaamheid is in Woudenberg weer gevuld met activiteiten gericht op ontmoeting, maar ook op het beter leren herkennen van eenzaamheid. Bij eenzaamheid onder alleenstaande ouders is hier nog een wereld te winnen.

Wat fijn dat de Coalitie Erbij ons de mogelijkheid gaf om op 1 oktober de workshop ‘Eenzaamheid, nader beschouwd’ bij te wonen om met elkaar na te denken over het beter signaleren van eenzaamheid en iets doen met die signalen.

MET ELKAAR Dit laat zien hoe waardevol de initiatieven uit de samenleving zijn. Eenzaamheid los je niet op met beleidsnota’s van de gemeente of professionele zorg. Dit moet je met elkaar doen en dat past bij de aanpak van De Kleine Schans. In deze coöperatie is de Coalitie Erbij Woudenberg een van de partners.

De alleenstaande ouder klopt misschien aan met zorgen over kinderen of hoe elke maand de eindjes aan elkaar te knopen.

Zo kan de eenzaamheid gesignaleerd worden en nagedacht over het inschakelen van de omgeving, buurt of andere ouders op school, om aandacht te geven aan dit sociaal isolement.

SAMEN OP ZONDAG Niet alleen in de Week tegen Eenzaamheid maar het hele jaar door zijn er activiteiten die kunnen helpen om eenzaamheid tegen te gaan. Zelf ga ik in oktober weer eens langs bij de activiteit
Samen op Zondag in Het Cultuurhuis.