Na zes jaar met veel plezier weer verder

Nu de aanbeveling voor de herbenoeming de deur uit is, besef ik dat zes jaren Woudenberg voorbijgevlogen zijn en dat er zoveel gebeurd is. Ik kwam binnen als wethouder uit Woerden die hier burgemeester werd. Natuurlijk heb je niet van de ene op de andere dag het burgemeesterschap onder de knie. Maar ik kreeg de kans om mijzelf te ontwikkelen en Woudenberg en ik leerden elkaar steeds beter kennen. Als ik nu door onze gemeente fiets, is er in elke straat wel een adres waar ik op bezoek ben geweest of op een andere manier mee te maken heb gehad.

Het besluit van de gemeenteraad op 16 november om de aanbeveling te doen voor mijn herbenoeming heeft indruk op me gemaakt: de gemeenteraad spreekt hiermee vertrouwen uit in mij als burgemeester. Dat stemt mij dankbaar. Net als de zorgvuldige manier waarmee de vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad, de hele herbenoemingsprocedure heeft opgepakt. In het licht van de landelijke discussie over de gekozen burgemeester kan ik uit eigen ervaring vertellen dat de gekozen burgemeester er al is: de gemeenteraad heeft gekozen voor mijn herbenoeming.

Door deze indirecte verkiezing staat mijn onafhankelijke positie als burgemeester niet ter discussie. Juist 'boven' de partijen kan ik een verbindende rol spelen. Op de vraag 'Wie is de baas van de gemeente?' wordt nog vaak het antwoord 'de burgemeester' gegeven. Maar gelukkig ben ik dat niet. Dat is de gemeenteraad, waar ik de voorzitter van ben. Mijn rol is zorgen voor goede besluitvorming, met respect voor elkaars mening. Alle informatie moet beschikbaar zijn voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft de aanbeveling voor de herbenoeming vastgesteld. Via de commissaris van de koning gaat dit besluit naar de minister, die het koninklijk besluit met mijn herbenoeming voorbereidt. De koning ondertekent dit besluit uiteindelijk. Op 8 maart 2018 loopt mijn ambtstermijn officieel af en de dag daarvoor leg ik opnieuw de eed af. Dus dan ziet u vast weer berichten over mijn herbenoeming langskomen. Ik ga graag nog een poosje door als uw burgemeester en ik vind het fijn dat zoveel inwoners mij feliciteren; op straat of door een (mail)bericht of kaartje te sturen. Ik dank u daarvoor en doe mijn werk als burgemeester van Woudenberg met veel plezier.