Mooie gesprekken met de buurt

De eerste twee bijeenkomsten over veiligheid in de eigen buurt zijn achter de rug. Dat directe gesprek met de inwoners door gemeente en politie levert veel op. We krijgen niet alleen een boodschappenlijstje mee terug, maar het valt mij op dat we veel met elkaar spreken over gedrag en omgang met elkaar en vooral verkeersgedrag.

Op de Stationsweg Oost, de provinciale weg N224, worden aanwonenden bijna wanhopig van het te hard rijden in de 50-kilometerzone. Oversteken is tijdens de spits vrijwel onmogelijk, waarbij de kruising van de Laagerfseweg met de Stationsweg Oost eruit springt. Bewoners maken zich zorgen over de extra aansluiting met verkeerslichten naar de nieuwe wijk Hoevelaar.

Ook het gedrag van gemeente en provincie komt ter sprake waarbij mensen te vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. Bij de provincie krijg je te horen dat je naar de gemeente moet bellen en vice versa.

In de wijk Het Groene Woud kwam ook verkeersgedrag ter sprake. De wandeling tussen 17.00 en 18.00 uur met buurtbewoners geeft een goed beeld van dagelijkse ergernissen. Dat gaat over fietsgedrag en onoverzichtelijke situaties. Terwijl deze nieuwe wijk helemaal is aangelegd als 30-kilometerzone zijn er veel buurtbewoners die zich hier niets van aantrekken en tussen de verkeersheuvels zoveel mogelijk snelheid maken.

De jonge wijk heeft nog kinderziektes en één daarvan wordt snel opgepakt. De beplanting langs het fietspaadje tussen Het Groene Woud en de Zegheweg wordt binnenkort verplaatst!

WAARDEVOL Ik vind het mooi dat naast vervelende kwesties veel buurtbewoners ook vertellen over wat zij mooi en fijn vinden aan het wonen in Woudenberg. Daarnaast is het contact met elkaar op deze buurtavonden waardevol.

Vrijdag 8 november ontmoetten we weer nieuwe inwoners die het afgelopen jaar in Woudenberg zijn komen wonen. De start van de avond was in de raadszaal van ons gemeentehuis en daarna liepen we naar het Cultuurhuis om kennis te maken met alle organisaties en mensen die daar actief zijn.

Die nieuwe inwonersavond is een feest om te laten zien wat Woudenberg te bieden heeft en om terug te horen hoe nieuwe Woudenbergers de gemeente ervaren. Dat directe contact met inwoners, nieuwe of vaak al geboren Woudenbergers, geeft energie om daarna achter de bureaus op het gemeentehuis de goede dingen te doen. Dank voor de mooie gesprekken!