Mensen kleuren mijn werk

De eerste maand van 2018 is voorbij. Het weer was grijs, maar in mijn agenda zat veel kleur door alle afspraken.

We begonnen met een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in De Camp. Voor de vijfde keer werd tijdens deze gelegenheid de Zilveren Speld uitgereikt, een waardering naar inwoners die als vrijwilliger of mantelzorger van bijzondere betekenis zijn voor de Woudenbergse samenleving. Dit jaar stonden de groepen vrijwilligers van de Stichting Welzijn Ouderen en Oud Woudenberg centraal. Ik vind het belangrijk om hierbij stil te staan en te benoemen wat dit betekent.

Ook het bezoek aan een lieve 100-jarige die genoot van haar verjaardag kleurde een grijze zaterdag in januari. En die visite bij het echtpaar dat zestig jaar geleden getrouwd was en nog midden in het leven staat.

DRUK De opening van de groepsexpositie van de Kunstberg in ons Cultuurhuis zette mij aan het denken over het positieve en negatieve van druk en onder druk staan. Ik was onder de indruk van de samenhang van alle kunstwerken onder het thema ´Druk´.

POLITIEPOST In de eerste werkweek van januari werd de politiepost in ons gemeentehuis geopend. Onze wijkagenten zijn blij met een werkplek in Woudenberg om mensen te spreken en de administratie bij te werken.

INLOOPSPREEKUUR Maar vooral voor u als inwoner komt de politie wat dichterbij. Tijdens het inloopspreekuur kunt u zo binnenlopen voor een melding of een vraag en op afspraak kunt u hier aangifte doen. Ook onze BOA is een inloopspreekuur begonnen op maandagavond.

DICHTBIJ Alles heeft als doel om dichtbij onze inwoners te zijn en de lijnen zo kort mogelijk houden. Dat wil de gemeente Woudenberg u als inwoner blijven bieden. 'Een gemeentehuis dichtbij, dat is wat we willen', was de mooie reactie van één van de lijsttrekkers op de stelling van De Woudenberger dat een herindeling onvermijdelijk is. Voor alle lijsttrekkers staat de zelfstandigheid van onze gemeente niet ter discussie.

SCHILD VAN DE ZWAKKEN Dichtbij de mensen is voor mij als burgemeester een belangrijke reden om hier in Woudenberg te blijven. Met het beeld van de overheid als schild van de zwakken wil ik er zijn juist bij die mensen voor wie het moeilijk is om hun leven op de rails te houden. Dat kleurt mijn werk echt in.