• Gemeente Woudenebrg

Maak gebruik van stemrecht

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft stemrecht, maar is het dan ook voor iedereen mogelijk om te gaan stemmen? Natuurlijk zorgen we dat de stembureaus toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en dat daar tenminste een stemhokje geschikt is om zo je stem uit te brengen.

Vaak wordt gevraagd of mensen in het stemhokje geholpen mogen worden bij het invullen van het stembiljet. Dat mag alleen als je door een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, slechtziendheid of blindheid niet zelf kunt stemmen. Dan mag je geholpen worden door een stembureaulid of iemand die je zelf kiest. Wist u dat er in het gemeentehuis altijd een stembiljet in braille ligt? Verder moet iedereen zelf het vakje van zijn keuze met het rode potlood inkleuren, maar je mag in het stembureau wel uitleg krijgen over het stembiljet. Het stemgeheim is belangrijker dan hulp in het stemhokje, want alle kiezers hebben vrijheid om te stemmen op wie zij willen, ook kiezers met een verstandelijke beperking.

BEGRIJPELIJK Ik vind het mooi dat Reinaerde in een brief aan de gemeente aandacht vraagt voor toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen voor iedereen. Terecht wijst Reinaerde op het verdrag van de Verenigde Naties over ‘gelijke rechten van mensen met een handicap’. Zorgen wij er met elkaar voor dat de informatie begrijpelijk is met hulp van pictogrammen, foto’s of makkelijke taal?

Mijn ervaring is dat deze ‘aanpassing’ ons allemaal helpt bij het bepalen van je keus voor een partij en persoon. In begrijpelijke taal aan een ander iets vertellen, dwingt je na te denken over jouw belangrijkste punt.

ONTMOETEN Voor jongeren en onze inwoners van Reinaerde is er vrijdagmiddag 9 maart een ontmoeting georganiseerd met de politieke partijen. Elke partij mag zelf iets vertellen en vragen beantwoorden, maar veel belangrijker: de politici krijgen de kans de jongeren en Reinaerde-inwoners te ontmoeten en van hen te horen wat zij van Woudenberg vinden. Wij vergeten vaak om eerst te luisteren naar wat zij ons te vertellen hebben. Om dat te horen ben ik er graag bij op vrijdagmiddag.

BESLUITEN NEMEN Over twee weken is het zover: de verkiezingen voor onze nieuwe gemeenteraad. U mag zeggen wie er de komende vier jaar besluiten nemen in Woudenberg. Gebruik dat stemrecht en vraag hulp als het uitbrengen van je stem lastig is. Want iedereen moet kunnen stemmen.