Loten in plaats van kiezen

Het betrekken van meer inwoners bij het gemeentebestuur is een wens die breed wordt gedeeld. Het systeem van een gekozen gemeenteraad zou vervangen moeten worden door een loting, die willekeurige inwoners aanwijst als een alternatief gemeentebestuur.

Inwoners die zelf iemand vragen om burgemeester te worden en burgertoppen, de beweging Code Oranje die afgelopen week de publiciteit opzocht, wil het politieke bestel vernieuwen naar een democratie die steunt op lerend vermogen, lef, vertrouwen en betrokkenheid. Directe aanleiding is het onbehagen en afnemend vertrouwen in de politieke democratie.

Ook in Woudenberg zijn we steeds op zoek naar het vergroten van de betrokkenheid en invloed van zoveel mogelijk inwoners. Dat begint bij het willen weten wat inwoners vinden van zaken die hen direct raken.

In de aanloop naar de nieuwe taken van de gemeente in het sociaal domein heeft wethouder Pieter de Kruif met veel doelgroepen gesprekken gevoerd over wat zij nodig hebben en dat heeft hij vervolgens verwerkt in de regelingen.

Begin dit jaar heb ik inwoners uitgenodigd om mee te denken over veiligheid, samen met onder meer medewerkers van de gemeente, de politie en Vallei Wonen. Het resultaat is te vinden in het uitvoeringsprogramma ´Integrale Veiligheid, Samen werken aan een veilig Woudenberg´. De meldingsbereidheid vergroten en elkaar durven aanspreken op ongewenst gedrag zijn aandachtspunten die bij alle onderwerpen terugkwamen: van verkeersveiligheid tot huiselijk geweld.

In juni zijn we weer met inwoners in gesprek gegaan over het toenemend aantal vergunninghouders dat wij huisvesten en een nieuw thuis geven. Net als veiligheid raakt deze opgave alle inwoners. Tijdens de avond bleek dat er zorgen zijn, angsten en onzekerheden, maar ook een grote wil om een bijdrage te leveren aan de opvang van deze nieuwe Woudenbergers.

Zo zijn we in Woudenberg steeds op zoek naar wat in de samenleving leeft. Niet achter een bureau in het gemeentehuis beleid ontwikkelen, maar nieuwsgierig naar de zorgen en behoeften van onze inwoners. Ik ben ervan overtuigd dat de kennis in de samenleving zit en ook de bereidheid om mee te denken en te helpen, omdat we met elkaar de gemeente Woudenberg zijn.

Voor Code Oranje moet wetgeving veranderd worden, maar meer invloed van een grotere groep inwoners hoeft niet te wachten op nieuwe wetgeving. We kunnen dit in Woudenberg nu al samen doen.

Titia Cnossen