Hoe werkt de gemeente?

Als inwoners aangeven zich niet gehoord te voelen in hun vragen over een bestemmingsplan, trek ik mij dit aan. Die inwoners nodig ik uit om hierover in gesprek te gaan met de gemeente. Dat aanbod heb ik ook gedaan aan de omwonenden van de Griftdijk die voor de vakantie in de commissievergadering vragen stelden over het bestemmingsplan Griftdijk.

BESLUITEN NEMEN De commissiebehandeling is bedoeld om te bepalen of de informatie over te nemen raadsbesluiten duidelijk is en compleet. De raadsleden bespreken de voorstellen van het college en besluiten of die op de raadsagenda geplaatst kunnen worden. In die commissievergadering is er de mogelijkheid voor inspraak door omwonenden of organisaties die direct te maken krijgen met een voorgenomen besluit. Zij hebben de gelegenheid om de raadsleden te informeren over hun kant van de zaak, zodat die ook meegewogen kan worden in de besluitvorming tijdens de raadsvergadering. Die belangenafweging is bij elk besluit de taak van de gemeenteraad, of het nu over geld gaat of het vaststellen van een bestemmingsplan.

IN GESPREK Ik begrijp dat het teleurstellend is als je als inspreker geen antwoord krijgt op de vragen die je hebt voorbereid. In dat geval gaan wij graag met u in gesprek om uw vragen te beantwoorden. U bent altijd van harte welkom in het gemeentehuis. In buurgemeente Scherpenzeel is de eerste bespreking van een voorstel bijvoorbeeld in een informatieronde met inwoners aan tafel. Dat geeft gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Dit vind ik ook een mooi initiatief.

INFORMATIEAVOND De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren zijn elke maand bezig met de voorbereiding van en het nemen van besluiten, maar voor inwoners is dit minder bekend terrein. Daarom nodig ik u op dinsdag 13 september uit voor de avond 'Hoe werkt de gemeente?'. Deze is bedoeld om inwoners die interesse hebben in het raadswerk te vertellen over wat daarbij komt kijken. Volgend jaar gaan onze Woudenbergse politieke partijen weer aan de slag met de nieuwe lijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het zou mooi zijn als ook op deze manier nieuwe mensen mee gaan doen aan het mooie werk van het lokale bestuur, de eerste overheid. Maar ook als u gewoon 's wilt weten hoe het werkt bij de gemeente, bent u van harte welkom.