In het heden ligt het verleden

Onverwacht was het wel, die foto van mij en mijn collega Petra Doornenbal van Renswoude op de voorpagina van De Woudenberger vorige week.

Er waren zoveel mooie beelden van Open Monumentendag, zoals verderop in de krant te zien was. Wat dit beeld laat zien, is dat de oude band tussen de drie gemeenten Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel nog steeds in stand blijft.

Om de beurt organiseren we de Monumentendag. De Kiekjesbus stond zaterdag 9 september op het plein voor het gemeentehuis naast het standbeeld van burgemeester J.B. de Beaufort, die tot 1905 drieëndertig jaar burgemeester van Woudenberg was. Daarna bekleedde hij dezelfde functie in Renswoude.

Op deze monumentendag werd in het gemeentehuis een mooi beeld gegeven van de bijzondere rol die de familie De Beaufort, de buitenlui in het verleden en heden, speelt in Woudenberg. Voor de Woudenbergse bevolking en het bedrijfsleven zijn zij nog steeds van grote betekenis. J.B. de Beaufort stond aan de basis van Fidelio, Roomboterfabriek De Vooruitgang, de Coöperatie en de Boerenleenbank. De ontmoetingen met de familie De Beaufort zijn altijd heel plezierig. Met veel enthousiasme leverden zij een grote bijdrage aan deze monumentendag.

Het besef van het verleden van onze gemeente bepaalt ook onze kijk op het heden. Het prachtige landgoed Den Treek/Henschoten bewaart ons bijzondere landschap door de verantwoordelijkheid die de familie De Beaufort voelt voor het geheel. Ook de saamhorigheid in onze gemeente stamt uit dat verleden en zit in de genen bij de Woudenbergers.

Dat was zichtbaar bij de organisatie van monumentendag. Oud Woudenberg mobiliseerde veel vrijwilligers om het thema ´Boeren, Burgers en Buitenlui´ van alle kanten in beeld te brengen. De paardentram bracht ons naar de Maarsbergseweg en op het erf van Annie Robbertsen werd gewassen, gevlegeld, gedorst en gemaaid en natuurlijk werden er wafels gebakken. Het onderdeel ´Burgers´ was te zien op het Poortplein, met een aantal enthousiaste winkeliers en uitvaartondernemer Van Krimpen/Statema.

Bij deze mooie ervaringen schiet mij de uitspraak van de dichter-dominee Bilderdijk te binnen: ´In het heden ligt het verleden, in het nu wat komen zal´. Door die verhalen uit het verleden proberen we het nu te begrijpen. Dat geeft ons in het heden moed voor de toekomst.