Het buitenseizoen is weer begonnen

Met NLDoet en de Landelijke Opschoondag in maart voel je het begin van het buitenseizoen weer aankomen. In het gemeentehuis zien we dat aan de aanvragen voor een evenementenvergunning voor Koningsdag, de kermis, de avondvierdaagse en Haantjesdag. In ons dorpscentrum wordt hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de openbare ruimte en de contouren zijn steeds meer zichtbaar. Afgesproken is dat voor Haantjesdag alles klaar moet zijn. Voor de eerdere evenementen, zoals Koningsdag, betekent dat aanpassing van het programma. Ook onze route op 4 mei - van de kerk naar het monument bij de begraafplaats - gaat voor een deel niet door de Voorstraat, omdat die op dat moment wordt aangepakt.

April belooft een feestelijke maand te worden met de koninklijke onderscheidingen en Koningsdag. Woudenberg was zaterdag 11 maart al even het hart van Oranje-Nederland toen er een bijeenkomst van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen plaats vond. In ons sport- en cultureel centrum De Camp presenteerde de waarnemend voorzitter uit Wemeldinge, bij ons bekend als ds. Dick Steenks, het lied voor de koning.

Ook voor onze Woudenbergse veteranen is er in april speciale aandacht. Woensdag 19 april krijgen veteranen die tot 1988 hebben deelgenomen aan VN-vredesmissies het draaginsigne ´Nobelprijs VN-militairen´ en daarbij zijn ook de veteranen van missies na die tijd van harte welkom. Ik vind het fijn dat er zo weer een gelegenheid is om aandacht te geven aan deze Woudenbergers met bijzondere herinneringen.

Zo is de inzet van Woudenbergers op allerlei terreinen met heel veel vrijwilligerswerk een rode draad door mijn werk als burgemeester. Of het nu NLDoet is, een koninklijke onderscheiding of de Landelijke Opschoondag: we zetten een paar mensen in het zonnetje, maar staan voor veel meer. Buren die voor elkaar klaar staan, al die ouders die actief zijn voor de school van hun kind of de sportclub. Ook veel regionale en landelijke organisaties drijven op de inzet van vrijwilligers. Zo ontdekte ik bij een bezoek aan Slachtofferhulp Nederland, locatie Amersfoort, dat hier maar veertien betaalde krachten werken en alle directe contacten door vrijwilligers worden verzorgd. Vorig jaar werden 138 personen uit Woudenberg aangemeld, van wie een groot deel slachtoffer van woninginbraak. Op praktisch, emotioneel en, heel belangrijk ook, juridisch gebied biedt Slachtofferhulp steun en bijstand.

Ik spreek mijn waardering uit voor al die vrijwillige inzet, die onze mooie gemeente Woudenberg kleur geeft. Tegelijk hoor ik van diezelfde vrijwilligers hoe fijn het is om zich in te zetten. Door iets te geven voor een ander, krijg je ook veel terug: voldoening en leuke contacten. Ik wens iedereen aan het begin van het buitenseizoen 2017 veel mooie evenementen toe.