Goede zorg helpt veiligheid

Vorige week was ik in het nieuwe Utrechtse stadskantoor om met tachtig experts op het gebied van verwarde personen na te denken over de samenwerking tussen zorg, politie en gemeenten. Terwijl ik deze column schrijf, hoor ik op de radio hoelang je met psychische problemen moet wachten op zorg. Dat maakt dat die problemen zo groot worden dat je een gevaar voor jezelf en de samenleving kunt worden. Vervolgens komt de politie erbij en kan ik als uiterste maatregel deze patiënt gedwongen laten opnemen.

De omgeving voelt zich onveilig, maar vooral voor deze patiënt is het een verschrikkelijke ervaring om zo beroofd te worden van je vrijheid. Eén van de oorzaken dat dit zo uit de hand loopt, is de moeizame informatieuitwisseling. De gemeente komt er vaak pas achter dat een GGZ-patiënt in de gemeente woont als er overlast ontstaat. De wijkagent is dan de eerste die aan de bel trekt. Dan gaan we daar natuurlijk mee aan het werk. Gelukkig kan ons Sociaal Team dan snel contact leggen en uitzoeken welke zorg nodig is. Maar niet iedereen wil die zorg en dan zit de familie en de buurt vaak met de handen in het haar.

Tegelijk zie ik hoe zorgzaam onze Woudenbergse samenleving is. Buren die veel verdragen en begrip hebben voor de ziekte in het hoofd van deze dorpsgenoot. In een enquête die de gemeente vorig jaar hield, geven inwoners aan dat ze graag in Woudenberg wonen en zich veilig voelen. Te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep vinden inwoners het grootste probleem. Uit de politiecijfers blijkt dat vooral melding wordt gedaan van geweldsincidenten, autokraken en vernielingen. Gelukkig is het aantal woninginbraken gedaald en ook de inwoners geven aan dat dit niet meer het grootste probleem is. Al deze zaken spelen een rol in ons veiligheidsgevoel. Voor de gemeente Woudenberg is het belangrijk dat iedereen fijn kan wonen en leven in het dorp.

Honderd procent veiligheid bestaat niet, dus dat ga ik ook niet beloven. Ik vind het belangrijk dat u met uw gevoelens van onveiligheid bij de gemeente en de politie terecht kunt. Ook met zorgen over een buurman, buurvrouw of uw familielid. Hoe eerder we met elkaar mensen kunnen helpen die het nodig hebben, des te beter kunnen we heftige en onveilige situaties voor de patiënt en de omgeving voorkomen. Daarmee kunnen we met elkaar zorgen voor meer veiligheid. Dat doen we hier in ons dorp en ik blijf mij ook in de regio hiervoor inzetten.