Goed van start in 2017

Op maandag 2 januari maakten we 's avonds al een vliegende start in het nieuwe jaar met de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Om die receptie op de eerste maandagavond in De Camp te houden, is een Woudenbergse traditie en deze keer was dat al heel snel in het nieuwe jaar. Ik vond het fijn u te ontmoeten en drie bijzondere Woudenbergers de Zilveren Speld uit te reiken.

In de nieuwjaarstoespraak keek ik uiteraard ook terug op de jaarwisseling in Woudenberg. Helaas waren er vernielingen door vuurwerk en in de vroege ochtend van het nieuwe jaar vonden vandalen het nodig om ramen te vernielen. Aan de overkant van het Poortplein werden de vlinderdecoraties van de muur getrokken. Ook in de leegstaande Willem van Oranjeschool werd veel vernield. Daarom moesten politie, gemeente en de aannemer op zondag 1 januari aan het werk om sporen veilig te stellen en de school weer dicht te timmeren.

Gelukkig zijn er ook positieve zaken te melden: complimenten voor iedereen die zijn of haar verantwoordelijkheid heeft genomen omtrent de ingestelde vuurwerkvrije zones, het veilig afsteken van vuurwerk en het aanspreken van elkaar op ongewenst gedrag. Op de middag van oudejaarsdag ben ik met politie en de BOA op ronde geweest en keken we bij de vuurwerkverkoop en het carbidschieten. Complimenten aan de carbidschieters die deze traditie op een veilige manier in stand houden en met de buurt, vriendengroep of familie een leuke oudjaarsactiviteit hebben. Bij het nieuwjaarsfeest in de tent naast het gemeentehuis trof ik veel inwoners, zowel jong als oud. Dank aan de welwillende omwonenden van dit feest die we één keer per jaar deze overlast mogen bezorgen. Mede namens de politie geef ik mijn complimenten aan de organisatie, Dice Box en de voetbalvereniging die de verantwoordelijkheid op zich nam om op dit spannende tijdstip de jaarwisseling feestelijk te laten verlopen.

Voor 2017 zie ik het als mijn uitdaging om te werken aan het vertrouwen in de overheid. Woudenberg is een hechte dorpsgemeenschap, maar ook hier zijn gevoelens van onvrede en onbehagen. Ik ben niet blind en doof voor de geluiden in Facebookgroepen die het gemeentebestuur uitsluitend als zakkenvullers zien. Ik ga op zoek naar het gesprek met inwoners die zich niet aangesloten voelen bij hun eigen lokale bestuur. Hun zorgen neem ik serieus, want ik ben een burgemeester met een luisterend oor voor alle Woudenbergers. De Tweede-Kamerverkiezingen zie ik als een spannend en belangrijk moment het komend jaar. Ik hoop dat wij in Woudenberg met elkaar in gesprek blijven.