Gebarentaal en stilte op 4 mei

Het zingen van het Wilhelmus in gebarentaal is voor mij een onvergetelijk moment bij het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen op 26 april. Bennie Elferink werd die morgen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Corrie van den Berg lid.

De voorbereiding was inspirerend en de officiële uitreiking indrukwekkend. De ‘voorsteller’ van Corrie vertelde over haar grote betekenis voor het werk van de Voorhof-gemeente en bleef bij het opspelden van haar onderscheiding natuurlijk naast haar staan.

Het lintje voor Bennie Elferink is voorbereid in nauw overleg met zijn 'voorsteller', zusje Gera en twee doventolken. Ik vind het belangrijk dat de officiële plechtigheid goed verloopt en iedereen tot zijn recht komt. Zo heb ik in de voorgaande jaren een deel van de toespraak in het Engels gedaan voor de Engelssprekende familie. Vanzelfsprekend moest dit jaar alles te volgen zijn voor alle dove familieleden en vrienden van Bennie. Met zijn nationale activiteiten kwamen er voor Bennie mensen uit het hele land.

LUILAK Na de lintjesregen volgde een prachtige Koningsdag, waarbij een groep Woudenbergers de oude traditie van luilak nieuw leven heeft ingeblazen. U hoorde dit vast ’s morgens vroeg: de brommers zonder uitlaat, maar ook de kinderen met blikken of kleppers aan hun fiets. Om acht uur ben ik met hen koffie gaan drinken en daar was ook gezorgd voor broodjes. Compliment voor dit goede initiatief.

De stilte van 4 mei bij de Dodenherdenking was indrukwekkend. Met zoveel Woudenbergers waren we stil rond ons monument aan de Voorstraat. ’s Nachts ging een groep lopers het Bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Woudenberg halen.

Bij al deze verschillende activiteiten ontmoette ik evenzoveel verschillende Woudenbergers. Want de deelnemers aan luilak vertellen eerlijk dat ze daarna niet bij de aubade staan. En dat is prima, want het mooie is dat elke inwoner wel ergens aan mee kan doen.

Ik dank het Oranjecomité en alle andere vrijwilligers en helpers bij alle activiteiten van de afgelopen tijd. Zonder jullie is dit niet mogelijk.

In het gemeentehuis wordt al gewerkt aan de lintjesregen van 2019, want we hebben afgesproken dat die regen niet mag opdrogen. Helpt u mee door bijzondere Woudenbergers aan te dragen? Denk eens aan iemand die al jaren zorgt dat in uw club of vereniging de boel wordt klaargezet. In het gemeentehuis helpen we u graag verder.