Feestelijke verkiezingsdag en zorgvuldig proces

Op de verkiezingsdag, woensdag 15 maart, hing er een feestelijke en opgewonden stemming in onze gemeente. De bezoekers die ik tegenkwam bij de stembureaus hadden er naar uitgekeken om hun stem uit de brengen. Op de vijf Woudenbergse stembureaus was het de hele dag een komen en gaan van kiezers.

De leden van het stembureau hadden geen tijd om zich te vervelen, want met een opkomst van 87,1 procent van de 9.430 stemgerechtigden in onze gemeente waren er niet eerder zoveel mensen komen stemmen. Uiteindelijk zijn er 8190 geldige stemmen uitgebracht. Ondanks de extra container per stembureau moesten de stembiljetten regelmatig worden aangestampt.

Bij het sluiten van de stembureaus 's avonds om negen uur begon de grootste uitdaging: het tellen van de stemmen. Eerst moesten alle biljetten worden opengevouwen om later per partij de voorkeurstem uit te splitsen. Met extra tellers was dit nog een klus van drie à vier uur bovenop die lange dag. Om half één 's nachts werd de voorlopige uitslag naar persbureau ANP doorgebeld.

Ik breng hulde aan alle harde werkers op de stembureaus, het gemeentehuis en de medewerkers van de buitendienst die 's nacht alle materialen van de stembureaus naar het gemeentehuis brachten, maar ook aan alle Woudenbergers die hebben gestemd.

Bij de ontmoetingen op de stembureaus viel het mij op hoeveel mensen uitspraken dat zij zich bevoorrecht voelen om te leven in een vrij land met een open democratie. Mensen die ondanks hun hoge leeftijd zelf hun stem uit kwamen brengen om dit bewust mee te maken. Ook onder onze jongeren merkte ik een grote betrokkenheid. De jongeren die voor het eerst mochten stemmen, hadden van mij een brief gekregen waarin ik hen opriep vooral gebruik te maken van dit recht. Op ons Facebook- en Twitteraccount kwam Mark Radstaake aan het woord, die mooi verwoordde dat door te gaan stemmen, je invloed kunt hebben op de toekomst. Bij het stembureau in De Camp kwamen schoolklassen langs om te zien hoe dat stemmen gaat en iets mee te krijgen van de sfeer.

De volgende dag, 16 maart, zijn de processen-verbaal opgemaakt over de verkiezingen en brengt de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Woudenberg die naar het hoofdstembureau van de kieskring Utrecht. Daar komen de uitslagen van de Utrechtse gemeenten bij elkaar en deze gaan naar het centraal stembureau, de Kiesraad in Den Haag. Dinsdag 21 maart maakt de Kiesraad de definitieve uitslag bekend en is bekend welke kandidaten zijn verkozen. Het lijkt omslachtig en misschien zelfs ouderwets zo zonder computer en met heel veel papier, maar wat is het belangrijk dat er niet getwijfeld kan worden aan de uitslag van de verkiezingen. We moeten zuinig zijn op die betrouwbaarheid.