Feestelijke herbenoeming

Op 8 maart startte mijn nieuwe ambtstermijn als burgemeester van Woudenberg. Met de foto van het moment van het uitspreken van de eed op de voorpagina van De Woudenberger is dat vast weinig inwoners ontgaan.

Het was een feestelijke herbenoeming in onze eigen raadszaal, waar ik de afgelopen zes jaar al zoveel vergaderingen als voorzitter heb geleid.

Onze raadszaal is niet zo groot, dus dat beperkte het aantal mensen dat hier bij kon zijn. Maar bij een openbare vergadering is natuurlijk iedereen welkom en dan is het verrassend om te zien wie er komt: mensen uit het dorp die ik bij het boodschappen doen tegen kom en een hele bijzondere vertegenwoordiging van Reinaerde.

Ook uit de samenleving kreeg ik veel reacties op mijn herbenoeming: kaartjes, gesprekjes op straat en mailberichten. Daarin kwamen de afgelopen zes jaar ook voorbij, het contact met zoveel fijne Woudenbergers die zich inzetten voor hun buurt of vereniging.

EEN GEZICHT Woudenberg en de Woudenbergers hebben een gezicht gekregen, benoemde ik in mijn speech na de beëdiging. Als ik door Woudenberg loop, fiets of met de auto rijd, zie ik veel bekende gezichten en ook de straten en woningen hebben een gezicht gekregen. Het gezegde ‘ieder huisje heeft z’n kruisje’ kan ik onderschrijven. Bij vele Woudenbergers zat ik een uurtje op de bank, vaak bij een huwelijksjubileum of soms bij een 100-jarige. Hoe feestelijk die dag ook was, bij elk bezoek kwamen ook moeilijke momenten ter sprake, een groot verdriet, zaken die een plek kregen in het leven van mensen.

Het afleggen van de eed blijft een bijzonder moment. Je verklaart dat je om het ambt van burgemeester te verkrijgen van niemand iets hebt aangenomen of beloofd hebt en dat ook niet gaat doen.

Je zweert trouw aan de Grondwet en belooft alle wetten te zullen nakomen. Dit sluit aan bij het begin van mijn burgemeesterschap zes jaar geleden, waar ik drie voor mij belangrijke waarden benoemde: wees eerlijk, rechtvaardig en trouw uit het Bijbelboek Micha. Hieraan toets ik mijn dagelijks werk.

HET GOEDE DOEN Mensen recht doen is breder dan alleen het toepassen van wetten en regels. Want voor mij hebben alle inwoners een gezicht en zo ga ik weer graag verder na de herbenoeming. Ik wil mijn positie als burgemeester inzetten om het goede te doen voor deze gemeente en de gemeenschap van de Woudenbergers.