Even wennen aan elkaar

Onze gemeenteraad die op 21 maart verkozen is, heeft een drukke tijd achter de rug. Net bijgekomen van de verkiezingscampagne begon direct het inwerkprogramma voor de leden en plaatsvervangende leden van de gemeenteraad. Want iedereen moet bij de informatie kunnen die nodig is om te vergaderen en om besluiten voor te bereiden.

De grote enveloppen die de bode elke week bij de raadsleden bezorgde, zijn al lang verleden tijd. In Woudenberg vergaderen we papierloos, maar dan moet je laptop of IPad het wel doen, thuis en bij de vergaderingen. Als je eenmaal in de systemen zit en ermee kunt werken, is het een groot gemak, maar eerst is het even wennen.

INTENSIEF Behalve de kennis van het systeem is er natuurlijk veel te vertellen over de financiën van de gemeente zoals de raad die vaststelt in de begroting. Het budgetrecht is van de gemeenteraad. Als die niet heeft ingestemd met een uitgave mag het college of de ambtenaren die niet doen.

Voor het inwerkprogramma hebben de raadsleden veel avonden in het gemeentehuis gezeten. Niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar voor hen intensief om op alle beleidsterreinen bijgepraat te worden. Als ik dat bekijk door de ogen van een nieuw raadslid zijn dat bergen informatie en kost dat tijd om er overheen te kijken.

Naast de kennismakingsavonden op het gemeentehuis zijn de raadsleden ook de regio en provincie ingegaan om op de hoogte gebracht te worden van het werk van de Veiligheidsregio, de GGD, Regio Amersfoort, Regionale Uitvoeringsdienst (voor de milieutaken van de gemeente) en allerlei andere samenwerkingsverbanden. Je moet weten wat daar gebeurt, maar vooral ook waar je als raadslid invloed op uit kunt oefenen. Ook dat is wennen.

Met elkaar een nieuwe start maken, is ook de kans om kennis te maken, want ook de nieuwe samenstelling van de raad is wennen. De wethouders zijn geïnstalleerd, ook zij moeten wennen.

PETJE AF Maar naast al dit inwerken wordt er gewoon doorgewerkt: de gemeenteraad besluit op 5 juli onder meer over de jaarrekening, een belangrijk bestemmingsplan Hoevelaar en het beschikbaar stellen van 2,5 miljoen euro om de nieuwe wijk Hoevelaar bereikbaar te maken voor het verkeer vanaf de Stationsweg Oost (N224).

Als voorzitter van deze gemeenteraad neem ik mijn petje af voor deze groep betrokken Woudenbergers die na 5 juli een welverdiend zomerreces heeft.