Een ton gemeenschapsgeld

In juni kreeg de Woudenbergse wethouder Gijs de Kruif de opdracht van de raad om nog eens met de partijen te praten die betrokken waren bij bestemmingsplan Griftdijk. Als er niets zou veranderen zou Bouwbedrijf Morren namelijk niet gaan verhuizen van de Griftdijk naar de Spoorzone.

 

Dan zou niet voldaan zijn aan de gestelde eisen in de structuurvisie 2030. Daar staat in dat herontwikkeling van de Griftdijk alleen mogelijk is onder voorwaarde dat ook de aangrenzende percelen aan de Gemeentewerf - LAWO en Bouwbedrijf Morren - meedoen aan de herontwikkeling. Over de structuurvisie is maanden gediscussieerd. De gemeente noemde het een denkrichting, terwijl de familie Morren en omwonenden het juridisch bindend noemden.

Op zich zou je denken dat de in de structuurvisie genoemde voorwaarde een comfortabele tekst was voor de familie Morren. ,,Ze kunnen niet om ons heen" moeten vader en zoon gedacht hebben. Hoe makkelijk wil je het hebben als aannemer? Jouw naam wordt al genoemd bij een mogelijke ontwikkellocatie. Niets bleek minder waar. VHV bleek een slimme onderhandelaar te zijn en kreeg de opdracht. Bouwbedrijf Morren werd vanaf het begin niet betrokken in het plan, wat betekende dat de kans op verhuizing verkeken was.

 

Je kunt je afvragen hoe actief een college moet zijn als het gaat om planontwikkeling. Wat laat je aan de markt over en wanneer speel je als gemeente zelf een actieve rol? De raad was er in juni duidelijk over en vroeg de wethouder nogmaals met beide partijen te praten. Misschien had de raad toen wel het plan ''als nog niet rijp voor besluitvorming" terug moeten geven aan het college en feitelijk dus aan VHV.

 

Er had dan voor VHV niets anders opgezeten dan om met Morren tot een goede regeling te komen. Dat overleg heeft nu ook plaatsgevonden, alleen ná het raadsakkoord. Volgens Marco van de Hoef (GBW) verdient dat wel waardering. Alleen kan Morren met de opbrengst van het bouwen van vier woningen op het perceel van zijn vader zijn bedrijf niet verplaatsen. Met de oplossingsrichting van het college kost dit de gemeenschap 100.000 euro. Hiermee wordt volgens wethouder Gijs de Kruif het publieke belang gediend. De oplossingsrichting is namelijk niet alleen bedoeld om verplaatsing van Morren mogelijk te maken, maar dient een breder maatschappelijk belang: de plannen uit de structuurvisie kunnen worden gerealiseerd.

 

Dat is dan wel een publiek belang dat de gemeenschap veel kost, want naast deze 100.000 euro is de provinciale werf aan VHV met 249.102 euro verlies verkocht en is een woning buiten de rode contour aan De Meent toegestaan, omdat het plan anders ook financieel niet haalbaar zou zijn. Gert Morren heeft aangegeven grote waardering voor de oplossing te hebben. Het dossier heeft hem en zijn ouders veel zweetdruppels gekost.

 

Joke van der Heide