Een eindje meelopen

De week van de Avondvierdaagse is voor mij de kans om met basisschoolleerlingen een eindje op te lopen en een praatje te maken. De meest gestelde vraag blijft waar mijn ambtsketen is. Die beloofde ik om te doen bij het defilé op vrijdagavond.

Terwijl ik deze column schrijf, heb ik net gezwaaid naar groep 1 en 2 van de Julianaschool die ’s morgens de vierdaagse gelopen hebben.

HAANTJESDAG Naast de Avondvierdaagse verheugen we ons deze week ook op Haantjesdag met het ontbijt en, hoogtepunt, de bekendmaking van de Haan van het Jaar. Voor niet-Woudenbergers klinken die woorden vreemd, maar wij weten dat die Haan van het Jaar altijd een fantastische inwoner is, man of vrouw, maakt niet uit.

KADERNOTA Voor de wethouders, ambtenaren en mij stonden de afgelopen weken in het teken van de Kadernota die de gemeenteraad in juni gaat bespreken. In die Kadernota wordt op een rijtje gezet wat de gemeente in 2020 van plan is en wat dat kost.

En net als in elk huishouden, moet ook het gemeentelijk huishoudboekje in evenwicht zijn: we kunnen niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Voor dit jaar is het voor alle gemeenten lastig, omdat er meer zorgkosten zijn dan het geld dat de rijksoverheid via het gemeentefonds aan de gemeenten geeft.

HUISHOUDBOEKJE Goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers moet ook in de toekomst geborgd zijn. Dat vraagt om een begroting waarin de gemeente tegenvallers kan opvangen en hiervoor voldoende reserves heeft. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad om een opdracht voor een besparing van jaarlijks 250.000 euro.
Met de Kadernota heeft de gemeenteraad het overzicht wat de gemeente de komende vier jaar te wachten staat. Voor de zomervakantie stelt de raad deze vast en geeft aan wat er in de begroting aangepast moet worden om ons huishoudboekje weer sluitend te krijgen. Dat is een drukke tijd voor de raadsleden omdat er heel wat uurtjes vergaderd gaat worden in de raadszaal van het gemeentehuis.

Om niet vergeten voor wie de gemeente dit allemaal doet, blijft het voor mij belangrijk om niet alleen met de kinderen maar met velen van u regelmatig een eindje op te lopen. Dat kan zijn door een praatje te maken, op bezoek voor het 50- of 60-jarig huwelijksjubileum of vult zelf maar in. Loopt u met mij mee?