Doe mee in Woudenberg

Bij het woord 'democratie' denk ik aan meedoen, vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling voor 'allen die zich in Nederland bevinden', zoals verwoord in het bekende artikel 1 van de Grondwet. Artikel 4 van de Grondwet regelt het recht om te kiezen en verkozen te worden voor iedere Nederlander. Dat dit recht niet vanzelfsprekend is, merk ik bij de naturalisatieceremonie van inwoners van Woudenberg die jaren geleden gevlucht zijn, omdat zij die vrijheid niet hadden.

Na een stevig traject van inburgering krijgen zij het Nederlanderschap. Naast de blijdschap met het Nederlandse paspoort dat hen vrijheid geeft om te reizen, hoort ook het kiesrecht bij hun nieuwe vrijheid. Zelf ervaar ik een verkiezingsdag als een bijzondere en feestelijke dag. Iedereen kan zich uitspreken over een partij en persoon die ons gaat vertegenwoordigen in de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Met elkaar hechten we aan een zorgvuldig proces, want elke stem telt! Natuurlijk gaat u woensdag 21 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad.

Tijdens de campagnes krijgen de verschillen tussen de partijen het accent, maar iedereen beseft dat de gemeente daarna weer met elkaar bestuurd moet worden. Omdat het recht om te stemmen voor iedereen nu 100 jaar bestaat, vieren we dit in Woudenberg zaterdag 10 februari in het Cultuurhuis.

Het algemeen kiesrecht voor mannen werd in 1917 ingevoerd en 1919 kwamen daar de vrouwen bij. Dus is voor ons 2018 een passend moment om dit te vieren met de Dag van de Democratie. In een Lagerhuisdebat kunt u uw stem laten horen over democratie en het kiesrecht. Bent u van mening dat er weer een stemplicht moet zijn of bent u voorstander van een gekozen burgemeester?

Meld uw onderwerp of stelling bij de gemeente aan of kom meediscussiëren op 10 februari, want zonder u geen debat. Ook de politieke partijen doen mee. Voor de politieke partijen start die zaterdag al vroeg met het plakken van de partijposters op de verkiezingsborden en vervolgens gaan we naar het Cultuurhuis.

De burgemeester van Oudewater, Pieter Verhoeve, spreekt voor het Lagerhuisdebat over onze honderdjarige, het algemeen kiesrecht. Met zijn achtergrond als docent en studie politieke geschiedenis staat hij garant voor een boeiend betoog!

Kom luisteren en doe mee aan dit feest, als deelnemer of als publiek.