De decembermaand in Woudenberg

In december zijn de agenda's van de gemeenteraad, de wethouders en van mij steeds weer goed gevuld. In twee commissievergaderingen besprak de gemeenteraad met het college vijftien onderwerpen op allerlei terreinen, waarvan een deel terugkomt op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 22 december.

Voor verschillende agendapunten waren er insprekers in onze raadszaal die aan de gemeenteraad nog extra informatie meegaven voor de besluitvorming. Dit geeft een mooi beeld van het afgelopen jaar waarin onze raadszaal met regelmaat vol zat met inwoners en belangstellenden hun inbreng leverden in de voorbereiding van de raadsbesluiten. Als we de balans opmaken zien we veel betrokken Woudenbergers die het niet altijd met elkaar eens zijn, maar die wel in vrijheid met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

SCHRIJFMARATHON Daarom is het goed dat wij zaterdag 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, met elkaar om tafel zaten in het Cultuurhuis om mee te doen aan de Schrijfmarathon van Amnesty International. Wij schrijven dan met elkaar brieven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wat ze zijn of die werden vastgezet, omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Onze lokale verschillen zijn op dat moment niet belangrijk, samen schrijven wij een bemoediging aan mensen die gevangen zitten en doen een oproep aan de machthebbers om recht te doen. In die verbondenheid gaan we de laatste weken van het jaar in.

JAARWISSELING De voorbereidingen voor een feestelijke jaarwisseling zijn in volle gang en daarbij zijn onze Woudenbergse spelregels gericht op het rekening houden met elkaar. Wij willen overlast en schade voorkomen en daarom zijn er regels voor het afsteken van vuurwerk of het carbid schieten. Uiteraard zien de politie en onze BOA toe op de naleving van die regels, maar zij kunnen niet overal tegelijk zijn.

Ik doe daarom een beroep op u en alle andere Woudenbergers om zich aan de regels te houden en rekening te houden met elkaar. Is er bij u in de straat toch overlast? Meldt dat dan bij de gemeente of politie. Een goede, gezellige en bovenal veilige jaarwisseling is de verantwoordelijkheid van iedereen.