De brandweer staat voor ons klaar

Vrijdag 16 juni was ik getuige van de verwoestende kracht van brand bij een pluimveehouder aan de Laagerfseweg. Je bent machteloos als deze ramp je treft en ik trof een ontredderde familie aan.

Daar tegenover stond de grote inzet van brandweer en politie om deze grote brand onder controle te krijgen. Vanuit de hele veiligheidsregio kwam menskracht en materieel deze kant op. Er werd maar liefst 2,5 kilometer slang uitgerold om water uit het Valleikanaal te halen. Vanwege de lange duur van de inzet kwamen ook de verzorgingsunits.

Vanuit ons basisteam van de politie is ook veel inzet gepleegd. Ik ontmoette mensen uit Zeist, Leusden en Woudenberg. Dank aan hen voor het afschermen van de familie, het toegankelijk houden van de locatie van de brand en het regelen van het verkeer.

De gemeente Woudenberg leverde inzet met medewerkers die brandweervrijwilliger zijn. Medewerkers van de buitendienst traden op als verkeersregelaars. Daarnaast waren in het gemeentehuis ook velen actief door ondersteuning, communicatie of door uit eigen beweging een handje te helpen.

Deze betrokkenheid op alle fronten is voor mij dè sterke kant van Woudenberg. Dit vertel ik ook aan de getroffen familie en medewerkers van het bedrijf om hen te laten zien dat zij er niet alleen voor staan. Door het professionele optreden van de brandweer bleven de twee andere schuren van het bedrijf behouden, daarbij hielp een gunstige windrichting. Omdat het verbindingsdeel naar de naastgelegen schuur al brandde, was dit niet vanzelfsprekend.

Dit optreden van onze hulpdiensten is het resultaat van jarenlange training en studie. Het woord 'vrijwilliger' is bij de brandweer bijna misleidend als je kijkt naar het vaste weekritme: je bent beschikbaar en de pieper kan elk moment afgaan, elke dinsdag is het oefenavond, op zaterdag is er vaak een wedstrijd en op donderdag oefent de jeugdbrandweer onder leiding van weer onze vrijwilligers. Dit samen optrekken smeedt een hechte onderlinge band waarmee je met elkaar gebeurtenissen kunt verwerken.

Zo was ik dinsdagavond 13 juni aanwezig bij een oefening om een drenkeling in het Henschotermeer te redden of te bergen. Een grote groep brandweermensen, aangevuld met lifeguards van het Henschotermeer, zocht systematisch de bodem van het water af om de pop te zoeken. En dit kan zomaar zoeken naar een echte drenkeling zijn.

Het kan ons allemaal overkomen. Dan is het goed te weten dat onze hulpdiensten er voor ons zijn en dat de brandweervrijwilligers al hun dagelijks werk uit hun handen laten vallen om ons zo snel mogelijk te helpen.