Burgemeester in crisistijd

Al een paar weken, vanaf de eerste besmetting in Nederland met het coronavirus, werken we achter de schermen hard aan het beheersen van deze crisis.

Via de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) staan de Utrechtse burgemeesters in nauw contact met elkaar om maatregelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit te voeren. Burgemeester-zijn is altijd mooi werk, maar bij een crisis weet ik: hiervoor ben ik burgemeester!

Al jaren bereiden we ons voor op een pandemie, een ziekte-uitbraak die het normale functioneren van de samenleving raakt. En nu voelen we het allemaal: verregaande maatregelen als het sluiten van scholen en de horeca, wie had dat aan het begin van 2020 kunnen bedenken?

CRISISTEAM De afgelopen week is een crisisteam in het gemeentehuis aan het werk gegaan om te kijken wat dit voor de Woudenbergse samenleving betekent. Scholen gaan digitaal lesgeven en ouders hebben een dubbele taak: thuiswerken en lesgeven aan hun kinderen.

Voor ouders met vitale beroepen is er opvang bij de scholen en kinderopvang, die verder gesloten zijn. Wat lopen daar mooie initiatieven om elkaar te helpen!

Onzekerheid maakt ons kwetsbaar. Gaat het virus ook mij ziek maken? Hoelang gaat het duren voordat de kinderen weer naar school mogen? Van de ene op de andere dag zit je zonder inkomsten, hoe moet dat?

Ik merk dat die onzekerheid ons angstig maakt. Daarom gaan we veel boodschappen inslaan of melden we ons uit voorzorg al ziek.

KEUZES Dat vraagt nu nog meer dan anders dat we niet te snel een oordeel klaar hebben en boos reageren. Komt een besluit vreemd over, benoem dat dan en stel je vragen. Het is nu aan de overheid en uw gemeente Woudenberg om keuzes te maken. De tijd zal het leren of we dat goed gedaan hebben.

De gemeente Woudenberg zet zich in om de dienstverlening op gang te houden. U kunt terecht aan ons loket, maar houd afstand en kom niet als u verkouden bent.

De openbare ruimte wordt schoon gehouden door onze buitendienst: bent u zuinig op hen? Met vele anderen kunnen zij zich niet afzonderen en lopen zo meer risico op besmetting.

Zo nemen wij ons petje af voor al die mensen die voor ons aan het werk zijn: bij de supermarkt, de politie, de zorg, de schoonmakers, de brandweer, maar ook de ministers in het kabinet. Ook zij zijn mensen, laten we elkaar door deze crisis heen dragen