Buren, burgers en Woudenbergers

In De Camp had ik zaterdagavond 8 oktober een leuke avond bij toneelvereniging 't Scherm met de voorstelling ´Boeren, bedstee en buitenlui´. Sinds 1959 brengt 't Scherm elk jaar weer voorstellingen. Deze keer stond Annie Methorst in het zonnetje, omdat zij al vijftig jaar lid is van de toneelvereniging en voor de 55e keer meedeed in een voorstelling. Als ik Annie tegenkom in het dorp, vind ik het lastig om haar los te zien van de typetjes die zij zo goed speelt.

Schrijver en regisseur Jan Duijnhoven kwam met een heel actueel onderwerp over de gebeurtenissen op een boerderij die een andere bestemming moet krijgen. De Randweg, de boerenbank, een overname en zelfs een wietkwekerij kwamen voorbij in een prachtig decor van een Woudenbergse boerenhuiskamer. Een groot deel van de tekst werd in het 'Wombargs' uitgesproken, waardoor het heel eigen was. Een vanzelfsprekend onderdeel in alle gebeurtenissen was de zorg voor elkaar en voor elkaar opkomen. Dit leidde uiteindelijk tot een mooi slot van het stuk. 't Scherm bestaat uit een club mensen die veel met elkaar optrekken en kleur geven aan ons dorpsleven.

Die onderlinge verbondenheid in onze gemeente kwam ook mooi naar voren in het AD Buurtonderzoek. Ook in Woudenberg zijn er ergernissen met hardrijdende auto's, parkeren en groenonderhoud in de top 3, maar de buurt en de straat krijgen toch een ruime voldoende. Op de vraag over ergernissen tussen buren geeft een grote meerderheid aan dat er geen ergernis is. Directe buren geven aan dat ze elkaar kennen en bij 58 procent ligt hun sleutel bij één van de buren. 95 procent voelt zich veilig in Woudenberg en 74 procent geeft aan dat kinderen veilig buiten kunnen spelen.

Ik vind het fijn om ook uit dit onderzoek dat positieve beeld te krijgen. Dat sluit aan bij onze veiligheidscijfers en eigen onderzoek naar het veiligheidsgevoel van inwoners.

Met de keerzijde van deze mooie cijfers heb ik in mijn dagelijks werk als burgemeester te maken. Ik begrijp hoe ingrijpend het is als je dat veilig thuis-gevoel niet hebt en/of problemen hebt met je buren. Met onze wijkagenten en de BOA houd ik in de gaten waar veel meldingen komen en bespreken we hoe we kunnen helpen. Problemen tussen buren worden niet opgelost door de politie te bellen, er is buurtbemiddeling nodig om mensen naar elkaar te laten luisteren. Voor buurtbemiddeling zoekt Woudenberg vrijwilligers. Meldt u via www.woudenberg.nl/vacatures aan en help mee om nog meer Woudenbergers zich echt thuis te laten voelen.