Aan het begin van een nieuw seizoen...

De scholen zijn weer begonnen, de sportcompetities starten, de verenigingen komen weer op gang, kortom: de vakantietijd is voorbij en het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. Dit betekent dat in de raadszaal van ons gemeentehuis ook weer vergaderd gaat worden.

TOCHT OP SOLEX Als start van ons vergaderseizoen maakte de gemeenteraad donderdag 1 september een prachtige tocht op de Solex door onze gemeente waarna de barbecue klaarstond aan de Zeisterweg. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met een echte Woudenbergse onderneming. Een week eerder was ik met de wethouders en de gemeentesecretaris een dagje op de 'hei' (ook weer bij een Woudenbergse ondernemer op De Boerenstee).

BALANS OPMAKEN Even los van de dagelijkse bezigheden maakten wij met elkaar de balans op nu deze raadsperiode over de helft is en in het najaar van 2017 de voorbereidingen voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2018 van start gaan.

Die balans maakt zichtbaar dat tijdens de eerste helft van deze raadsperiode veel grote plannen in voorbereiding zijn genomen en raadsbesluiten zijn genomen. Denk aan de nieuwe taken van de gemeente op het sociaal domein, de huisvesting van de basisscholen, de nieuwe inrichting van ons dorpscentrum, de nieuwe manier van afvalinzameling: heel veel spannende projecten, waarbij in het resterende deel van deze periode de nadruk ligt op een goede uitvoering. Daarmee laat het gemeentebestuur in de praktijk zien dat wij er alles aan doen om afspraken na te komen.

OP STOEL VAN RAADSLID Naast het trouwen zal in onze raadszaal dus weer veel vergaderd worden. Wilt u ook eens op de stoel van een raadslid zitten en weten wat dat werk inhoudt? Kom dan dinsdag 13 september naar de avond 'Hoe werkt de gemeente?'. Samen met de griffier van de gemeenteraad en de gemeensecretaris vertel ik over het werk in het gemeentehuis van de ambtenaren, het college en de gemeenteraad.

MEEBESLISSEN Op welk moment kunt u als inwoner laten weten wat u ergens van vindt? Misschien is het meedoen in de gemeenteraad wel iets voor u. Direct meebeslissen over zaken voor onze inwoners en voor de toekomst van onze gemeente is prachtig en alle gemeenteraadsleden zijn op zoek naar beste voor onze gemeente Woudenberg.