• Waterschap Vallei en Veluwe

´Waterbeheerprogramma toegankelijker voor bewoners´

REGIO ,,Willen we veilig wonen en werken zonder wateroverlast en met voldoende schoon water, dan moeten we als samenleving goed inspelen op klimaatverandering", aldus Waterschap Vallei en Veluwe. Wat het waterschap hiervoor de komende jaren doet, staat in het waterbeheerprogramma 2016-2021. Krachtenbundeling met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden staat centraal. Omdat het een omvangrijk document is, is de website www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021 gemaakt. ,,Aan de hand van filmpjes informeren we bewoners over wat er in hun omgeving gebeurt", aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin.

Willen we veilig wonen en werken zonder wateroverlast en met voldoende schoon water, dan moeten we als samenleving goed inspelen op klimaatverandering. Wat Waterschap Vallei en Veluwe hiervoor de komende jaren doet, staat in het waterbeheerprogramma 2016-2021. Krachtenbundeling met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden staat centraal. Omdat het een omvangrijk document is, is de website www.vallei-veluwe.nl/ambitie2021 gemaakt. ,,Aan de hand van filmpjes informeren we bewoners over wat er in hun omgeving gebeurt", aldus dijkgraaf Tanja Klip-Martin.

Klip-Martin licht toe: ,,Samenwerking is echt nodig om alle doelen te halen. Het is dan ook belangrijk dat mensen ons kennen en weten wat we zoal doen." De website geeft een beeld van het werk van het waterschap en volgt daarin de zes hoofdthema's uit het programma. Deze thema´s zijn bescherming tegen overstromingen; voorkomen watertekort en wateroverlast; schoon water in een natuurlijke omgeving; scheiden van regenwater en rioolwater; opnieuw gebruiken van waardevolle stoffen en samenhang in het beheer van waterstromen.

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.

foto Het Stoomgemaal Hertog Reijnout bij Nijkerk.