Onderzoek Kinderombudsman in Woudenberg

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg is een van de gemeenten die gevraagd is om haar medewerking te verlenen aan een onderzoek van de Nationale Kinderombudsman. Een aantal ouders/verzorgers van kinderen en jongeren die jeugdhulp ontvangen is middels een brief uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. Het doel van dit onderzoek is een landelijk beeld te schetsen van de stand van zaken rondom Jeugdhulp. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met de informatie en blijven de deelnemers anoniem.

Vanaf 2015 is er een nieuwe Jeugdwet waarin staat dat de gemeente ervoor verantwoordelijk is dat alle kinderen die hulp nodig hebben, die hulp ook krijgen. De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen tot 18 jaar. Hij onderzoekt of de toegang tot zorg en de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren zijn gewaarborgd. Daarnaast onderzoekt hij wat de invoering van de nieuwe Jeugdwet voor gevolgen heeft. Hij wil weten of elk kind (nog steeds) de juiste hulp krijgt.

De Kinderombudsman stelt hiervoor een panel samen waarin (ouders/verzorgers) van kinderen hun mening geven over de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp die zij ontvangen.

Mensen die geen brief hebben ontvangen, maar wel graag willen meedoen met het onderzoek kunnen de vragenlijst tot uiterlijk 4 december 2015 invullen via: onderzoek.bmc.nl/kom. Het wachtwoord om toegang te krijgen tot de vragenlijst is: jeugd.