Groen licht voor Coöperatie De Kleine Schans

WOUDENBERG De initiatiefnemers Gemeente Woudenberg, MEE en Youké zijn naar eigen zeggen blij dat 'met instemming van de gemeenteraad op donderdag 6 juli groen licht is gegeven voor de oprichting van Coöperatie De Kleine Schans'. ,,Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling van de zorg en ondersteuning in Woudenberg."

Samen met alle andere maatschappelijke partners gaan de initiatiefnemers de vervolgstappen zetten om te komen tot de officiële oprichting. De planning is dat de coöperatie op 1 januari officieel van start gaat.

De huidige werkzaamheden van Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team worden ondergebracht in deze coöperatie. De op te richten coöperatie vormt de schakel tussen de inwoners en de maatschappelijke partners die verantwoordelijk zijn voor de zorg en ondersteuning in Woudenberg. De inwoner staat centraal binnen de coöperatie, zij krijgen onder andere een stem in de inwonersraad die opgericht gaat worden.

Diverse andere gemeenten hebben volgens de gemeente Woudenberg interesse getoond in deze manier van samenwerken. De initiatiefnemers hebben er mede daarom voor gekozen het proces van de eerste startbijeenkomst tot aan het besluit van de gemeenteraad in een film samen te vatten. Hierin wordt het interactieve proces getoond en komen betrokkenen aan bod die de keuze toelichten om een coöperatie op te richten.