Licht bleef lang aan in gemeentehuis

Zag u de lichten branden in het gemeentehuis? Tot in de late uurtjes vergaderde de gemeenteraad deze maand.

Op dinsdag 8 maart vergaderde de raadscommissie en op donderdag 17 maart de gemeenteraad. Om besluiten te nemen over het centrumplan en de nieuwe manier van afval inzamelen met Diftar plakten alle raadsleden aan hun normale werkdag 's avonds een bijeenkomst van ruim vier uur, een extra dagdeel. Rondom deze vergaderingen was er overleg binnen de fracties, tussen de fracties en met inwoners om goed beslagen ten ijs te komen.

ONDERWERPEN Onze vergaderingen zijn doorgaans wat eerder afgelopen, maar komen wel elke maand terug. De ene keer staan er ingrijpende besluiten over het sociaal domein op het programma, de volgende keer vraagt de sluitende begroting onze aandacht en deze maand waren dat het centrumplan en de invoering van Diftar. Twee onderwerpen waar elke Woudenberger mee te maken heeft.

Voor elk raadslid vergt dit goede voorbereiding om uiteindelijk tot een goede belangenafweging te komen. Die verschillende belangen zijn in het centrumplan goed zichtbaar in de inrichting van de openbare ruimte: krijgt de auto ruim baan of geven we fietsers en voetgangers alle ruimte? Is het een keus tussen commercie en veiligheid, zoals De Woudenberger schreef, of zorgen we voor allebei?

WELKOM Als burgemeester wil ik u laten zien dat er veel gevraagd wordt van onze Woudenbergse gemeenteraad en wat er allemaal vooraf gaat aan een besluit.

We brengen heel wat tijd door in onze raadszaal en zijn blij met deze fijne vergaderruimte. We zijn zichtbaar voor de buitenwereld en veel vergaderingen worden ook bezocht door belangstellenden. Dit is onze lokale democratie, waarin iedereen zijn zegje kan doen en waar we naar elkaar luisteren.

Bent u benieuwd hoe het er tijdens een raadsvergadering aan toe gaat en wat we allemaal bespreken? U bent als Woudenberger van harte welkom om een keer een vergadering bij te wonen.

BITTERBALLEN De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat afgelopen donderdag de schaal bitterballen van Jan van Baaren van De Camp tegen twaalf uur ons hielp bij de laatste loodjes aan het einde van de vergadering. Ook in de raadszaal blijven we gewone Woudenbergers.