SP pleit voor herziening vervoersplan Syntus

31-03-2016, 00:20 | Lezersnieuws | Ruud Stuivenberg

Zoals bekend heeft Syntus de aanbesteding voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht gewonnen. Dus ook voor Woudenberg. De lokale SP vindt het opvallend dat er allerlei positieve reacties klinken en naar buiten wordt gebracht dat men beter af is met deze vervoersplannen. De SP ziet echter een grote verschraling van het aanbod van het openbaar vervoer in en om Woudenberg. De SP Leusden, die zich inzet in Woudenberg, kondigt aan bij de Provincie op 4 april in te spreken en tegen dit vervoersplan actie te gaan voeren.

De SP Leusden schetst de gevolgen voor Woudenberg en concludeert dat de stelling van Syntus: "Er komen meer vervoersmogelijkheden voor Woudenberg", onjuist is en dat de meeste gebruikers van het OV van en naar Woudenberg er op achteruit gaan.

Een citaat van de website van Syntus:

"De route van bus 80 en X80 springt in het oog. Bus X80 rijdt in Leusden van maandag tot en met vrijdag overdag een snellere route. Wel zo handig als u extra snel naar Amersfoort wilt."

De SP Leusden merkt hierbij het volgende aan: Bus 83 rijdt nu al de 'snellere' route. Deze lijn wordt opgeheven. De frequentie van bus 80 wordt gehalveerd. X80 wordt dus geen aanvulling maar een handhaving van de frequentie via een minder uitgebreide route. Bus 82 rijdt ook al de 'snellere' route en die gaat straks alleen op weekdagen rijden. Die laatste wijziging zorgt er ook voor dat de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist in het weekend niet bereikbaar zijn.

Bus 81 gaat helemaal verdwijnen. Hierdoor is het straks niet meer mogelijk om zorgcentrum 'De Heygraeff' met de bus te bereiken en ook het Henschotermeer, de verschillende campings en heel Woudenberg-West vallen straks buiten het bereik van het OV. Vanwege het karakter van de Regiotaxi is het gebruik daarvan voor deze reizigers geen aanvaardbaar alternatief voor de SP en aansluiting op de bus bij halte 'De Poort' in Woudenberg wordt ondoenlijk.

Voor het Henschotermeer heeft Syntus toegezegd een 'nader te bepalen' oplossing te realiseren voor de zomerperiode. SP Leusden kan zich hierbij niet aan de gedachte onttrekken dat winstmaximalisatie als uitgangspunt wordt toegepast en niet een zo goed mogelijk OV.

De SP kaart wederom de ongewenste marktwerking in het OV aan. SP Leusden kondigt aan, naast de actie in het Provinciehuis, de wijken in te gaan om te horen wat de bewoners van dit vervoersplan vinden.