Columns

Columnist:

Titia Cnossen

Nieuwe raadsperiode is gestart

De glimlach van Mark bij het uitbrengen van zijn stem voor de gemeenteraad was voor mij het mooiste moment van de verkiezingsdag op woensdag 21 maart. U zag zijn foto in de krant van vorige week.

Columnist:

Titia Cnossen

Feestelijke herbenoeming

Op 8 maart startte mijn nieuwe ambtstermijn als burgemeester van Woudenberg. Met de foto van het moment van het uitspreken van de eed op de voorpagina van De Woudenberger is dat vast weinig inwoners ontgaan.

Columnist:

Titia Cnossen

Maak gebruik van stemrecht

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft stemrecht, maar is het dan ook voor iedereen mogelijk om te gaan stemmen? Natuurlijk zorgen we dat de stembureaus toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en dat daar tenminste een stemhokje geschikt is om zo je stem uit te brengen.

Columnist:

Titia Cnossen

Goede zorg helpt veiligheid

Vorige week was ik in het nieuwe Utrechtse stadskantoor om met tachtig experts op het gebied van verwarde personen na te denken over de samenwerking tussen zorg, politie en gemeenten. Terwijl ik deze column schrijf, hoor ik op de radio hoelang je met psychische problemen moet wachten op zorg.

Columnist:

Titia Cnossen

Doe mee in Woudenberg

Bij het woord 'democratie' denk ik aan meedoen, vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling voor 'allen die zich in Nederland bevinden', zoals verwoord in het bekende artikel 1 van de Grondwet.

Columnist:

Titia Cnossen

Samen het nieuwe jaar in

De scholen zijn weer begonnen en de nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug. Het nieuwe jaar gaat nu echt beginnen. Graag wens ik alle Woudenbergers veel heil en zegen toe in 2018.

Columnist:

Titia Cnossen

Op de drempel van 2018

Mijn decembermaand was gevuld met heel veel kansen om waardering voor de inzet van vele Woudenbergers voor de samenleving te benoemen en vooruit te kijken naar de jaarwisseling. In deze laatste week van het jaar staan we op de drempel van 2018.

Columnist:

Titia Cnossen

Gezellige en veilige feestdagen

We tellen af naar het jaar 2018. De feestdagen staan weer voor de deur. Terwijl ik dit schrijf, zie ik het buiten sneeuwen. Met de kerstboom voor het bordes is ons gemeentehuis nog mooier.

Pagina's