Columns

Ook participeren kun je leren

Het wandelseizoen startte met de kleuterdriedaagse van De Olijfboom en ik vond het leuk om bij hen de medailles om te hangen op donderdag 24 mei.

Columnist:

Titia Cnossen

Gebarentaal en stilte op 4 mei

Het zingen van het Wilhelmus in gebarentaal is voor mij een onvergetelijk moment bij het uitreiken van de koninklijke onderscheidingen op 26 april. Bennie Elferink werd die morgen Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Corrie van den Berg lid.

Columnist:

Titia Cnossen

Nieuwe raadsperiode is gestart

De glimlach van Mark bij het uitbrengen van zijn stem voor de gemeenteraad was voor mij het mooiste moment van de verkiezingsdag op woensdag 21 maart. U zag zijn foto in de krant van vorige week.

Columnist:

Titia Cnossen

Feestelijke herbenoeming

Op 8 maart startte mijn nieuwe ambtstermijn als burgemeester van Woudenberg. Met de foto van het moment van het uitspreken van de eed op de voorpagina van De Woudenberger is dat vast weinig inwoners ontgaan.

Columnist:

Titia Cnossen

Maak gebruik van stemrecht

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft stemrecht, maar is het dan ook voor iedereen mogelijk om te gaan stemmen? Natuurlijk zorgen we dat de stembureaus toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers en dat daar tenminste een stemhokje geschikt is om zo je stem uit te brengen.

Columnist:

Titia Cnossen

Goede zorg helpt veiligheid

Vorige week was ik in het nieuwe Utrechtse stadskantoor om met tachtig experts op het gebied van verwarde personen na te denken over de samenwerking tussen zorg, politie en gemeenten. Terwijl ik deze column schrijf, hoor ik op de radio hoelang je met psychische problemen moet wachten op zorg.

Columnist:

Titia Cnossen

Doe mee in Woudenberg

Bij het woord 'democratie' denk ik aan meedoen, vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling voor 'allen die zich in Nederland bevinden', zoals verwoord in het bekende artikel 1 van de Grondwet.

Columnist:

Titia Cnossen

Samen het nieuwe jaar in

De scholen zijn weer begonnen en de nieuwjaarsrecepties zijn achter de rug. Het nieuwe jaar gaat nu echt beginnen. Graag wens ik alle Woudenbergers veel heil en zegen toe in 2018.

Pagina's